NETEGES JORNET

Neteja de síndrome de diògens​

Neteja de síndrome de diògens

La síndrome de Diògens és un trastorn que es caracteritza per l’aïllament social i l’acumulació d’objectes i escombraries a la llar, cosa que pot causar males olors, insalubritat i perill per a la salut.

La neteja d’una llar afectada per la Síndrome de Diògens requereix un servei especialitzat i professional, ja que cal dur a terme una neteja profunda i detallada per retirar els objectes i residus acumulats a l’espai.

Aquest tipus de neteja pot ser perillosa a causa de la presència d’objectes filosos, productes químics i altres perills potencials a la llar.

Per tant, és recomanable tenir un equip especialitzat que tingui experiència i coneixements en aquest tipus de neteja.

A més, s’ha de dur a terme un procés de desinfecció i eliminació d’olors per garantir la seguretat i la salut dels qui hagin d’habitar a l’espai després de la neteja.

Neteja de Diògens