NETEGES JORNET

Limpieza en altura

Neteja de treballs en alçada

El servei de neteja de treballs en alçada és un servei especialitzat que s’enfoca en la neteja i el manteniment d’edificis, torres, ponts, torres d’energia i altres estructures similars que requereixen neteja en alçada.

Aquest servei es duu a terme utilitzant equips de seguretat i tècniques especialitzades, com ara escales de mà, arnesos, plataformes elevadores i equips de neteja d’alta pressió.

L’objectiu d’aquest servei és mantenir aquests espais nets i segurs per als treballadors i les persones que puguin transitar a prop d’aquestes estructures.

La freqüència del servei dependrà del tipus d’estructura, del grau de brutícia i de la presència de factors ambientals com la pluja i el vent.

La contractació d’un servei de neteja de feines en altura és essencial per garantir una neteja profunda i segura d’estructures en altura, a més d’evitar riscos innecessaris en la realització d’aquest tipus de feina.

Servei de neteja en alçada