NETEGES JORNET

Neteja de pàrquings

Neteja de garatges i pàrquings

El servei de neteja de garatges i aparcaments és un servei de neteja especialitzat dissenyat per mantenir aquests espais lliures de brutícia, pols i residus.

Aquest servei inclou la neteja de parets, sostres, terres i columnes, així com l’eliminació de taques i marques de pneumàtics al paviment si ho desitgeu.

També es pot realitzar la neteja dels conductes de ventilació i el manteniment dels llums per assegurar una bona il·luminació en tot moment.

Aquest servei es pot fer de forma regular o en funció de les necessitats del client.

Mantenir una bona higiene als garatges i aparcaments és essencial per garantir la seguretat dels conductors i vianants, i per proporcionar una imatge neta i ordenada als visitants i usuaris de l’espai.

Servei de neteja de pàrquings