NETEGES JORNET

Limpieza de grafitis

Neteja de grafiti professional

El servei de neteja de grafit professional és un servei especialitzat que s’enfoca a l’eliminació de grafits no desitjats i vandalismes en façanes d’edificis, murs, monuments i altres espais públics o privats. Aquest servei utilitza productes i tècniques específiques per eliminar els grafits sense danyar la superfície original.

L’objectiu és deixar la superfície en el seu estat original i eliminar qualsevol rastre de graffiti o vandalisme, per mantenir una aparença estètica neta i atractiva a l’espai.

A més, aquest servei pot incloure l’aplicació de productes protectors per prevenir grafits futurs.

La freqüència del servei dependrà del grau de vandalisme a l’àrea i de les necessitats específiques del client.

La contractació d’un servei de neteja de grafit professional és essencial per evitar danys a la propietat i per mantenir una aparença estètica neta i atractiva als espais públics o privats.

Servei de neteja de grafiti